ข้าวเหนียวมะม่วง<br>Xôi xoài<br>Mango with sticky rice

ข้าวเหนียวมะม่วง
Xôi xoài
Mango with sticky rice

70,000₫

ข้าวเหนียวมะม่วง - Xôi xoài - Mango with sticky rice

ข้าวเหนียวมะม่วง - Xôi xoài - Mango with sticky rice