ไข่ดาว <br>Trứng ốp la <br> Fried egg

ไข่ดาว
Trứng ốp la
Fried egg

12,000₫

ไข่ดาว - Trứng ốp la - Fried egg

ไข่ดาว - Trứng ốp la - Fried egg