ผัดผักบุ้ง <br>Rau muống xào tỏi<br>Quick-fired water spinach

ผัดผักบุ้ง
Rau muống xào tỏi
Quick-fired water spinach

55,000₫

ผัดผักบุ้ง - Rau muống xào tỏi - Quick-fired water spinach

ผัดผักบุ้ง - Rau muống xào tỏi - Quick-fired water spinach