ผัดไทยกุ้งสด <br> Pad thái tôm <br> Pad Thai with shrimp

ผัดไทยกุ้งสด
Pad thái tôm
Pad Thai with shrimp

70,000₫

ผัดไทยกุ้งสด - Pad thái tôm - Pad Thai with shrimp

ผัดไทยกุ้งสด - Pad thái tôm - Pad Thai with shrimp