ผัดซีอิ๊ว ทะเล <br>Pad see ew hải sản <br>Fried noodle with seafood

ผัดซีอิ๊ว ทะเล
Pad see ew hải sản
Fried noodle with seafood

70,000₫

ผัดซีอิ๊ว ทะเล - Pad see ew hải sản - Fried noodle with seafood

ผัดซีอิ๊ว ทะเล - Pad see ew hải sản - Fried noodle with seafood