ผัดซีอิ๊ว <br>Pad see ew <br>Fried noodle with pork

ผัดซีอิ๊ว
Pad see ew
Fried noodle with pork

55,000₫

ผัดซีอิ๊ว - Pad see ew - Fried noodle with pork

ผัดซีอิ๊ว - Pad see ew - Fried noodle with pork