[G2] GỎI ĐU ĐỦ TÔM KHÔ TRỨNG MUỐI <br>Papaya salad with salt egg <br>ส้มตำไข่เค็ม

[G2] GỎI ĐU ĐỦ TÔM KHÔ TRỨNG MUỐI
Papaya salad with salt egg
ส้มตำไข่เค็ม

70,000₫

[G2] GỎI ĐU ĐỦ TÔM KHÔ TRỨNG MUỐI, Papaya salad with salt egg,ส้มตำไข่เค็ม

[G2] GỎI ĐU ĐỦ TÔM KHÔ TRỨNG MUỐI, Papaya salad with salt egg,ส้มตำไข่เค็ม