กุ้งซ๊อสมะขาม<br>Tôm chiên sốt me<br>Shrimp fried with tamarind sauce

กุ้งซ๊อสมะขาม
Tôm chiên sốt me
Shrimp fried with tamarind sauce

70,000₫

กุ้งซ๊อสมะขาม - Tôm chiên sốt me - Shrimp fried with tamarind sauce

กุ้งซ๊อสมะขาม - Tôm chiên sốt me - Shrimp fried with tamarind sauce