กระเพาะปลา<br>Súp bong bóng ca<br>Dried fish-maw soup

กระเพาะปลา
Súp bong bóng ca
Dried fish-maw soup

65,000₫

กระเพาะปลา - Súp bong bóng ca - Dried fish-maw soup

กระเพาะปลา - Súp bong bóng ca - Dried fish-maw soup